Emoční  terapie

 je přírodní metoda pro řešení životních

i psychických problémů.

Je to cesta vlastní přeměny, která přináší  

  •   zklidnění, harmonizaci a vnitřní sílu
  •   sebepoznání
  •   schopnost své problémy rozlišit, podívat se na ně       z jiného úhlu pohledu, pochopit je a postupně           zvládnout
  •   rozšíření obzorů vnímání
  •   posun ve vývoji člověka a pomoc k dosažení             cílů
  •   rozvoj skutečných hodnot jako je tolerance,               úcta, pokora a láska
  •   poznání a otevírá cestu k duchovnímu vývoji. 

Emoční terapie je vhodná pro každého, kdo chce ve svém životě něco změnit, něco pochopit, někam se posunout i pro všechny, kteří stále hledají.